Läs gärna mötesanteckningar

Alla mötesanteckningar med information och beslut läggs upp på vår webbsida, här under fliken Styrelsen.

Gå in och läs gärna så håller du dig informerad!

Mvh, Styrelsen