Medlemsavgift för vårterminen 2022

Information om inbetalning av medlemsavgiften 2022VT har skickats till medlemmarna (förutom vissa nya).