Welcome to the Greek choir Orfeas! 
Here you can find information about coming concerts and other activities.
You can also watch photos andfollow music links!
Under the tab "The Choir" you can read more about our choir.
 

 Only basic information in English!
Due to the difficulties to maintain a web site in multiple languages (time consuming), we are obliged to stop an information feed of our activities, dates etc here in English!
This page will therefore show only basic information, in other words information with a low rate of changes.

If you would like to have more information and you do not speak Swedish, kindly get in touch with us thru our Contact form!

Nya körsångare!


Det är spännande med körsång. Det är inte direkt det enklaste att sjunga i stämmor, men när det fungerar är det vackraste man kan uppleva, både som public och som körsångare.

Vi söker nya körsångare. Är du intresserad av grekisk musik, kan du sjunga (även lite) och vill sjunga med oss, kontakta oss!

Samarbetsprojekt?
 

Har du en spännande idé kring konsert, där ni behöver vara fler sångare?

Handlar det om en kör som skulle vilja ha ett gemensamt projekt med Orfeas? - kontakta oss!

 

Orfeas' friends!


Follow us either thru our web site (here) or thru facebook, the link on the top of this page!

 

Thanks!!


We, the members of Orfeas, gratefully thank our public and our sponsors!