Diskussion om stadgar

Under årsmötet startades en diskussion om stadgar och hur styrelsen skulle väljas. Diskussionen tog för lång tid och orsakade irritation - den var dessutom begrundad på felaktig version av stadgar, nämligen en kopia sedan 2013-11-28.

Det är Tassos som laddade det felaktiga dokumentet till webbsidan i ovetskap om att det fanns ett senare, gällande version. Detta uppdagades efter årsmötet av Christos och Sofia som kom ihåg att det fanns en senare version som var gällande sedan 2014-08-21.

Hela diskussionen var onödig eftersom enligt de gällande stadgarna, väljs hela styrelsen varje år!

Det gamla dokumentet kommer att samexistera med de gällande stadgarna fram till årsskiftet - sedan ska det tas bort!

Styrelsen förbereder en ändring även för gällande stadgarna med små detaljer. Då texten är färdig, ska den kommuniceras till medlemmarna och ett extra möte ska tillkallas för att rösta ändringsförslaget.
/Tassos

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter