Läs gärna mötesanteckningar

Alla mötesanteckningar med information och beslut läggs upp på vår webbsida, här under fliken Styrelsen.

Gå in och läs gärna så håller du dig informerad!

Mvh, Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter