Medlemsavgift HT 2020

Medlemsavgift för Höstterminen 2020 ska betalas endast av de som hoppar på återstartsvagnen. Beslut har fattats av styrelsen.

Medlemsavgiften är 600 kr.
Plusgirokonto 43 22 97-0

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter