Medlems- och mejllista

Ingen medlemslista kommer att distribueras framöver. Alla medlemmars namn, mobilnr och mejladress finns listade här på Insidan, fliken: Medlemslistan.

Under samma flik finns även en mejllista. Lita inte på tidigare mejl där hela kören finns adresserad. Kan finnas mejladresser som inte längre gäller. Vill du skicka mail till hela kören använd Mejllistan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter