Medlemsavgift - Hösttermin 2022

Medlemsavgiften är enligt föreningens stadgar fastställd till 600 kr per termin.

Det är dags nu att betala medlemsavgiften för hösttermin 2022.

Vänligen sätt in 600 kr i Orfeas plusgiro 432297-0
Skriv: 2022-HT
/Kassören

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter