Grundläggande teori - Utbildningspaket

Styrelse har per 4/1 fattat beslut om att starta 2 st utbildningsgrupper för att höja musikkunskaperna i kören. 
Beskrivning

 • Körledaren väljer deltagare. Man kan anmäla sig själv också.
 • Målet är att höja kunskaperna, förstå vad man ser på notbilden, olika termer, förkortningar, hur man ska räkna, notvärdena osv.
 • 2 grupper. Ena gruppen före rep 17:30-18:15 och den andra gruppen på annan tid. För att undvika kollision med Carina kan man använda föreningslägenheten ½ trappa ned.
 • Obligatorisk närvaro för de som ska delta. Utbildningen är ett villkor för att kunna delta på konsert. Det finns ingen examination. Enda kravet från styrelsen och körledaren är att man ska delta om man blivit ombedd att delta eller själv anmält sig.
 • Utbildningen kommer att pågå så länge det behövs för att gruppen ska behärska grundläggande musikkunskaper en körsångare bör ha. 
 • Innehållet
  • Noter (namn, var ligger dem i notraden, var ligger dem på pianot, förtecken, innebörd, återställning)
  • Klav (G och F, Varför, Relation mellan dessa, Hur hittar vi på pianot…)
  • Notvärden (Hel, halv, fjärdedels-, åttondedels- och sextondedelsnot, Balkegenskaper… Punkterade och dubbelpunkterade noter, Pauser)
  • Tidsstämpel (Fjärdedelar, Åttondedelar, Hur räknar man…/tips, Slag och lyft, Synkoper)
  • Notation (Linjer - Legatobåge, prima/seconda volta…, Överbundna toner, Dynamik, Taktstreck, Artikuleringar)
För mer information, kontakta ordföranden eller kassören.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter