Statistik på ljudfiler, hösttermin hittills

Vi gör ett antagande, nämligen att av ca 43 medlemmar som vi är, att endast hälften använder sig av ljudfilerna för självstudie dvs 20 pers. Vi antar också att varje gång man övar, kör man 5 sånger, 3 gånger varje sång.


Vi får då följande resutlat för en vecka:
1 studiedag: 20*5*3 = 300 slagningar 
2 studiedagar: 20*5*3*2 = 600 slagningar
3 studiedagar: 20*5*3*3 = 900 slagningar

Jämför nu med siffrorna i bilden för en period som sträcker sig i mer än 2 månader - inte bara en vecka!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter