Επαφή μαζί μας

  • Ομοματεπώνυμο...

Που βρισκόμαστε

Κατά την διάρκεια ενεργού εξαμήνου, συναντιόμαστε κάθε Τετάρτη στις 18.30 στην οδό Idungatan 4B, 3ο όροφο.
Η πόρτα στην είσοδο χρειάζεται κωδικό.

Επίσκεψη μόνο έπειτα από επαφή και συνενόηση.