Det här är en nyhet

- Körfestival i Thessaloniki
Orfeas kommer inte att delta pga. för få intresseanmälningar.

- Vi välkomnar nya körmedlemmar
Katerina Dandini

- Påminnelse om att betala terminsavgift för VT2024
600 kr till Plusgiro 432297-0
Ange namn och VT2024 istället för OCR vid betalningen

- Knytkalas den 24/2 på Lövgatan 45 i Solna kl. 19-22 

Skriv upp i listan (som Lisbeth har) om du kan komma och vad du kan ta med dig (mat, dricka, fika osv.) samt en om du önskar ta med dig en vän/respektive.

Nyhetsarkiv

Länkar