Grekiska kören ORFEAS
Kören Orfeas bildades hösten 2005 och är en blandad, fyrstämmig kör med ca 35 sångare. Repertoaren är bred och omfattar allt från traditionell folkmusik till nutida sånger, skrivna och komponerade av Greklands stora namn inom poesi och musik!

Kören har en genuin kärlek till den grekiska musiken, av alla epoker och ser som sin uppgift att föra den ut ur grekernas vardagsrum och låta den klinga i det omgivande samhället, att bygga broar som för människor samman och att dela med sig av den livsglädje som musiken skänker.

Orfeas ger en större konsert per år i någon av Stockholms större kyrkor där en samling sånger utifrån ett visst tema framförs av kören och solister. Under verksamhetsåret arrangerar Orfeas även andra evenemang såsom taverna- eller musikkvällar.

Orfeas strävar principiellt efter samarbete med andra aktörer inom körsång - andra körer, solister, orkestrar etc.