Maestro Rolando Pomo

Rolando Pomo föddes 1955 i Argentina. Han utbildades vid Musikkonservatoriet Manuel de Falla i Buenos Aires, där han studerade klassisk gitarr och kördirigering. Vid sidan av studierna ägnade han sig åt latinamerikansk vokal- och instrumental folkmusik.

Han är bosatt i Stockholm sedan 1980 och arbetar för närvarande som musiklärare i förorten Rinkeby. Under sina 30 år i Stockholm har han konserterat flitigt med verk som Ariel Ramirez' "Misa Criolla" och "Navidad Nuestra" med ett flertal olika körer runt om i Norden och Baltikum.

I hemlandet Argentina har han som solist spelat in ett flertal skivor med dessa verk och även tangosånger.

Han startade och ledde Rinkeby Internationella Kör och kören Myriad, vilka framförde körmusik från olika delar av världen och var aktiva fram till 2002. Han har även grundat manskvartetten Abril och acapella oktetten Octaedro, som specialiserar sig på kubansk musik.

Rolando Pomo är ofta anlitad som föreläsare och körkonsult runt om i Sverige. År 2008 blev han känd i hela landet som Pappa Pomo med sitt barnprogram Pomos Piano.
Hösten 2005 tog Rolando Pomo över ledningen av den grekiska kören Orfeas och har sedan dess varit körens maestro.