Körens konsert i Klara kyrka 2017-03-19.
Konsertens tema: Nostos

https://youtu.be/L0lmpF2n1Ro?t=4m33s

Körens konsert i Klara kyrka november 2012, filmare Juan Carlos Collins

 

http://youtu.be/pewiIaSm2bs

Orfeas uppför i Musikaliska (Nybrokajen 11) Theodorakis Oratorium "Axion Esti" tillsammans med kören Cantare
"Axion Esti" var den tredje konsert inom Grekisk Konstmusikfestivalen 2015!

https://www.youtube.com/watch?v=04hZT7HlAuw&feature=youtu.be

Mer om Grekisk Konstmusikfestival 2015

Körens konsert i november 2011 i Klara kyrka, privat upptagning Nikos Papadopoulos

http://youtu.be/LR0myAtTJKo

Körens konsert i Klara kyrka november 2012, filmare Juan Carlos Collins

http://youtu.be/HquokxAuhcw